Recent Submissions

Data: 1961
Direcció: Salvat, Ricard
Ambit temàtic: Teatre
Identificador: edc321930
Programa
La corrida. Cúpula del Coliseum, 18-20 desembre 1962
Data: 1962
Topogràfic: BCN Reserva B 23-28
Identificador: edc321929
Data: 1962-12-18
Direcció: Salvat, Ricard
Ambit temàtic: Teatre
Identificador: edc321928
Data: 2024-07-26
Companyia: Acosta Danza
Direcció: Acosta, Carlos
Ambit temàtic: Dansa contemporània
Identificador: edc321927
Data: 2024-07-10
Direcció: Albertí, Xavier
Ambit temàtic: Teatre de text
Identificador: edc321926