Recent Submissions

Full publicitari
La mare eterna. Coopertiva de Teixidors, 9 febrer 1935
Data: 1935
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321597
Programa
A Sant Boi falta gent. L'endemà de bodes. Cooperativa de Teixidors a mà, 28 maig
Data aprox.: 1900
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321596
Programa
Batalla de Reines. Cooperativa Tejedores a Mano, 17 mayo 1950
Data: 1950
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321595
Data: 1950-05-17
Direcció: Munté, Juan
Ambit temàtic: Teatre
Identificador: edc321594
Dossier
Recull de premsa de La filla del mar
Data: 2001-10-13 / 2002-11-26
Topogràfic: TNC Digital
Identificador: edc321593