Recent Submissions

Programa
Invitació. Don Gonzalo o L'orgull del Gec. Cooperativa de Teixidors, 5 agost
Data aprox.: 1900 / 1950
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321598
Full publicitari
La mare eterna. Coopertiva de Teixidors, 9 febrer 1935
Data: 1935
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321597
Programa
A Sant Boi falta gent. L'endemà de bodes. Cooperativa de Teixidors a mà, 28 maig
Data aprox.: 1900
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321596
Programa
Batalla de Reines. Cooperativa Tejedores a Mano, 17 mayo 1950
Data: 1950
Topogràfic: BCN Reserva B 23-12
Identificador: edc321595
Data: 1950-05-17
Direcció: Munté, Juan
Ambit temàtic: Teatre
Identificador: edc321594